Porozmawiajmy

O nas

LTG Cargo Polska Sp. z o.o. 100 proc. należy do litewskiego operatora transportu kolejowego AB „LTG Cargo“, która jest częścią największej w krajach bałtyckich grupy kolejowej AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) i zajmuje 10 miejsce pod względem wolumenu transportu ładunków w Unii Europejskiej (UE). Działalność na polskim rynku spółka rozpoczęła w 2020 roku. Dzięki synergii różnych środków transportu, postępu technicznego i technologii informacyjnych nasze przedsiębiorstwo doskonali istniejące i wdraża nowe usługi dla klienta.

Jesteśmy bliżej naszych klientów, dzięki czemu szybciej reagujemy na zmiany na rynku. Naszym głównym zadaniem jest oferowanie naszym klientom optymalnych, oszczędzających czas i środki finansowe, rozwiązań w zakresie transportu towarów.

Nieustanne doskonalenie i poszukiwanie nowych sposobów usprawnienia procesu transportu ładunków stanowią wyróżnienie naszej firmy, które umożliwiają nam zmianę dobrych rozwiązań LTG Cargo Polska na jeszcze lepsze.

Struktura organizacyjna spółki

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Dyrektor Zarządzający

Postanowienia dotyczące polityki wynagrodzeń

 

Zalety

Zrównoważony rozwój

W związku z rosnącą troską społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, LTG Cargo Polska kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i zaangażowania środowiskowego – efektywnie wykorzystuje energię i zasoby naturalne, poszukuje rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności na środowisko i klimat, czym wzmacnia swoją pozycję jako najbardziej przyjaznego dla środowiska i klimatu środka transportu towarowego.

Spółka podjęła zobowiązanie Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC) z 2019 r. w zakresie odpowiedzialności klimatycznej – do 2030 r. o 30% zredukować emisję zanieczyszczeń w transporcie towarowym.

LTG Cargo Polska stara się chronić zasoby naturalne i energetyczne poprzez racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców, właściwą konserwację taboru, co skutkuje wydłużeniem jego żywotności. Wytworzone odpady są sortowane w celu zapewnienia wysokiego stopnia recyklingu. Spółka bierze udział również w obejmującym całą grupę LTG Cargo projekcie „No paper”, który prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania dokumentami i rezygnacji z dokumentów papierowych.

Grupa LTG, której częścią jesteśmy, w 2019 r. dołączyła do Inicjatywy na rzecz odpowiedzialności klimatycznej Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC) – mamy zamiar do 2030 r. o 30% zredukować emisję zanieczyszczeń w transporcie towarowym.

Przyczyniając się do ograniczenia globalnych zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, również LTG Cargo Polska w swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i zaangażowania w ochronę środowiska. Efektywnie wykorzystujemy energię i zasoby naturalne, szukamy rozwiązań, które ograniczają negatywny wpływ naszej działalności na środowisko i zmiany klimatyczne. Pozwala to na ugruntowanie pozycji kolei jako najbardziej przyjaznego dla środowiska i klimatu środka transportu.

LTG Cargo Polska racjonalnie wykorzystuje materiały i surowce, dba o właściwą konserwację taboru, co skutkuje wydłużeniem jego żywotności. Wytworzone odpady są sortowane w celu zapewnienia najwyższego stopnia recyklingu.