Porozmawiajmy

O nas

LTG Cargo Polska Sp. z o.o. 100 proc. należy do litewskiego operatora transportu kolejowego AB „LTG Cargo“, która jest częścią największej w krajach bałtyckich grupy kolejowej AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG) i zajmuje 10 miejsce pod względem wolumenu transportu ładunków w Unii Europejskiej (UE). Działalność na polskim rynku spółka rozpoczęła w 2020 roku. Dzięki synergii różnych środków transportu, postępu technicznego i technologii informacyjnych nasze przedsiębiorstwo doskonali istniejące i wdraża nowe usługi dla klienta.

Jesteśmy bliżej naszych klientów, dzięki czemu szybciej reagujemy na zmiany na rynku. Naszym głównym zadaniem jest oferowanie naszym klientom optymalnych, oszczędzających czas i środki finansowe, rozwiązań w zakresie transportu towarów.

Nieustanne doskonalenie i poszukiwanie nowych sposobów usprawnienia procesu transportu ładunków stanowią wyróżnienie naszej firmy, które umożliwiają nam zmianę dobrych rozwiązań LTG Cargo Polska na jeszcze lepsze.

Struktura organizacyjna spółki

Zalety

Zrównoważony rozwój

W związku z rosnącą troską społeczeństwa w zakresie zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, LTG Cargo Polska kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i zaangażowania środowiskowego – efektywnie wykorzystuje energię i zasoby naturalne, poszukuje rozwiązań ograniczających negatywny wpływ działalności na środowisko i klimat, czym wzmacnia swoją pozycję jako najbardziej przyjaznego dla środowiska i klimatu środka transportu towarowego.

Spółka podjęła zobowiązanie Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC) z 2019 r. zakresie odpowiedzialności klimatycznej – do 2030 r. o 30% zredukować emisję zanieczyszczeń w transporcie towarowym.

LTG Cargo Polska stara się chronić zasoby naturalne i energetyczne poprzez racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców, właściwą konserwację taboru, co skutkuje wydłużeniem jego żywotności. Wytworzone odpady są sortowane w celu zapewnienia wysokiego stopnia recyklingu. Spółka bierze udział również w obejmującym całą grupę LTG Cargo projekcie „No paper”, który prowadzi do bardziej efektywnego zarządzania dokumentami i rezygnacji z dokumentów papierowych.

Grupa LTG, której częścią jesteśmy, w 2019 r. dołączyła do Inicjatywy na rzecz odpowiedzialności klimatycznej Międzynarodowej Unii Kolejowej (UIC) – mamy zamiar do 2030 r. o 30% zredukować emisję zanieczyszczeń w transporcie towarowym.

Przyczyniając się do ograniczenia globalnych zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, również LTG Cargo Polska w swojej działalności kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju i zaangażowania w ochronę środowiska. Efektywnie wykorzystujemy energię i zasoby naturalne, szukamy rozwiązań, które ograniczają negatywny wpływ naszej działalności na środowisko i zmiany klimatyczne. Pozwala to na ugruntowanie pozycji kolei jako najbardziej przyjaznego dla środowiska i klimatu środka transportu.

LTG Cargo Polska racjonalnie wykorzystuje materiały i surowce, dba o właściwą konserwację taboru, co skutkuje wydłużeniem jego żywotności. Wytworzone odpady są sortowane w celu zapewnienia najwyższego stopnia recyklingu.