Bendraukime

Apie mus

LTG Cargo Polska Sp. z o.o. 100 proc. priklauso Lietuvos krovinių pervežimo geležinkeliu įmonei AB „LTG Cargo“, kuri yra didžiausios Baltijos šalių geležinkelių įmonių grupės AB „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG)  dalis ir užima 10 vietą pagal krovinių pervežimo apimtis Europos Sąjungoje (ES). Savo veiklą Lenkijoje įmonė pradėjo 2020 metais. Pasitelkdama skirtingų transporto rūšių, techninės pažangos bei informacinių technologijų sinergiją, mūsų įmonė tobulina esamas ir kuria naujas paslaugas klientui.

Esame arčiau savo klientų, tad greičiau reaguojame į pokyčius rinkoje. Pagrindinis mūsų uždavinys – pasiūlyti klientams optimalius krovinių pervežimo sprendimus, taupančius jų laiką ir finansinius išteklius.

Nuolatinis tobulėjimas ir naujų būdų, palengvinančių krovinių vežimo procesą, ieškojimas yra mūsų įmonės išskirtinumas, leidžiantis gerus LTG Cargo Polska sprendimus paversti dar geresniais.

Kompanijos organizacinė struktūra

Socialinė atsakomybė

Vadovas

Atlygio politikos nuostatos

 

Privalumai

Tvarumas

Atsižvelgiant į vis didėjantį visuomenės susirūpinimą klimato kaita ir aplinkos tarša, LTG Cargo Polska savo veikloje vadovaujasi tvarumo ir įsipareigojimo aplinkai principais – efektyviai naudoja energetinius ir gamtos išteklius, ieško sprendimų, leidžiančių sumažinti vykdomos veiklos keliamą neigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai, tuo būdu siekdama tvirtinti savo poziciją kaip aplinkai ir klimatui palankiausios transporto rūšies krovinių pervežime.

Įmonė priėmė 2019 m. Tarptautinės geležinkelių sąjungos (UIC) atsakomybės už klimatą įsipareigojimą – iki 2030 m. sumažinti 30 proc. dėl krovinių pervežimo išmetamą teršalų kiekį.

LTG Cargo Polska siekia saugoti gamtinius ir energetinius išteklius, racionaliai naudojant medžiagas ir žaliavas, tinkamai prižiūrint riedmenis ir taip prailginant jų naudojimo trukmę. Susidariusios atliekos yra rūšiuojamos, kad būtų užtikrinamas aukštos jų perdirbimo galimybės. Įmonė taip pat dalyvauja visoje LTG Cargo įmonių grupėje vykdomame projekte „No paper“, kuriuo pereinama prie efektyvesnio dokumentų valdymo ir atsisakoma popierinių dokumentų.

LTG įmonių grupė, kurios dalimi esame, yra prisijungusi prie 2019 m. Tarptautinės geležinkelių sąjungos (UIC) atsakomybės už klimatą iniciatyvos – iki 2030 m. ketinama 30 proc. sumažinti teršalų kiekį, susidarantį pervežant krovinius.

Prisidėdama prie pasaulio klimato kaitos ir aplinkos taršos mažinimo, LTG Cargo Polska savo veikloje taip pat vadovaujasi tvarumo ir įsipareigojimo aplinkai principais. Mes efektyviai naudojame energetinius ir gamtos išteklius, ieškome sprendimų, mažinančių vykdomos veiklos keliamą neigiamą poveikį aplinkai ir klimato kaitai. Tai leidžia įtvirtinti geležinkelių, kaip aplinkai ir klimatui palankiausios transporto rūšies, poziciją.

LTG Cargo Polska siekia racionaliai naudoti medžiagas bei žaliavas, tinkamai prižiūrint riedmenis ir taip prailginant jų naudojimo trukmę. Susidariusios atliekos yra rūšiuojamos, kad būtų užtikrinamos maksimalios jų perdirbimo galimybės.