Porozmawiajmy

Aktualności

Spółka LTG Cargo Polska przystąpiła do inicjatywy UTK

2021-04-26

W dniu 22 kwietnia, spółka „LTG Cargo Polska” dołączyła do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”.

Przystępując do inicjatywy The Office of Rail Transport (UTK), LTG Cargo Polska oraz inne 24 spółki i zrzeszenia wyraziły chęć wdrożenia zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zapewnienia stałego ich doskonalenia.

„Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym“ została ogłoszona przed 6 laty. Obecnie do jej przestrzegania zobowiązały się 242 spółki oraz zrzeszenia.