Porozmawiajmy

Aktualności

LTG Cargo Polska wzmacnia swoją działalność w Polsce: rozpoczyna mobilizację swojej floty pociągów

2022-01-18

Spółka przewozowa LTG Cargo Polska umacnia swoją pozycję w Polsce. Spółka wydzierżawiła dwie lokomotywy do przewozów międzynarodowych, które posłużą do zwiększenia wolumenu przewozów ładunków intermodalnych z terminalu intermodalnego w Kownie do Holandii.

Już pod koniec stycznia LTG Cargo Polska planuje rozpocząć przewozy towarów dwoma nowymi lokomotywami oraz dwoma dodatkowymi składami wagonowymi, przeznaczonymi do przewozu ładunków intermodalnych naczepami i kontenerami.

W świadczenie tej usługi w roku 2022 planowane są inwestycje do 2 mln euro. W najbliższych latach spółka liczy na dalszy rozwój projektów nowych taborów kolejowych i rozpoczęcie transportu towarów w nowych kierunkach z Kowna do Europy Zachodniej.

„Nowe lokomotywy pozwolą po raz pierwszy samodzielnie świadczyć usługi przewozu ładunków za granicą. Planujemy i przeznaczamy niezbędne inwestycje, i nowe lokomotywy to pierwszy krok do stania się międzynarodowym przewoźnikiem towarowym, rozszerzającym działalność kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednocześnie przyczyniającym się do dywersyfikacji i rozszerzenia strategii LTG Cargo na Zachód. Planujemy, że ta rozbudowa floty pociągów pozwoli zwiększyć liczbę kursów na trasie Kowno-Tilburg do 5 kursów tygodniowo w każdym kierunku” – mówi Egle Šime, kierownik LTG Cargo.

Polska spółka „Rail Capital Partners” wydzierżawiła „PESA Bydgoszcz” lokomotywę „Gama Marathon”. Wyprodukowana w Polsce czteroosiowa lokomotywa spalinowo-elektryczna zapewni zrównoważony transport towarów na odcinkach zelektryfikowanych oraz pomoże sprawnie wykonywać manewry i rozładunki lokomotyw na liniach niezelektryfikowanych w portach lub liniach towarowych. W tym czasie druga lokomotywa „Eurosprinter” firmy „Siemens” została wydzierżawiona od międzynarodowej spółki MRCE. Będzie wykorzystywana do transportu towarowego w krajach Europy Zachodniej z różnymi systemami elektryfikacji.

„Ze względu na rozdrobnienie europejskiego systemu kolejowego obsługiwane przez nas pociągi przez długi czas mogły kursować tylko do pierwszej stacji granicznej. Nowe lokomotywy są certyfikowane na polski rynek, a do ich obsługi został stworzony silny zespół zdolny do działania w Polsce. Pociągi towarowe, które dotarły do ​​granicy z Kowna, będą przewożone przez całą Polskę lokomotywą „Gama Marathon”, a pozostałe odcinki trasy w Niemczech i Holandii przewiezie lokomotywa „Eurosprinter” – mówi E. Šimė.

Planowane jest dalsze świadczenie usług transportu intermodalnego dla klientów z Litwy i Holandii, ale w przyszłości przewiduje się oferowanie tych usług również klientom w Polsce. Dotychczasowe rejsy będą nadal organizowane we współpracy z „PKP Cargo”, największą spółką kolejowych przewozów towarowych w Polsce.