Porozmawiajmy

Aktualności

LTG Cargo wzmacnia możliwości przewozu ładunków między Litwą a Polską: regularne kursy na trasie Kowno-Sławków oraz połączenie z Warszawą

2023-06-15

Litewski przewoźnik towarowy Spółka transportowa LTG Cargo, należąca do Grupy „Lietuvos Geležinkeliai“, rozpoczyna regularne intermodalne przewozy towarowe na trasie Kowno- Sławków. Od 15 czerwca pociągi na tej trasie będą kursować tam i z powrotem dwa razy w tygodniu. Do tej pory ładunek był przewożony do terminali w Polsce tylko na życzenie klientów. Dodatkowo, w celu wzmocnienia połączeń kolejowych z Polską, klienci będą mogli przewozić ładunki do zlokalizowanego tuż pod Warszawą terminalu w Pruszkowie – od teraz pociągi na trasie Kowno-Sławków będą kursować z przystankiem pośrednim w stolicy Polski.

„Wsłuchujemy się w potrzeby klientów, aby dotrzeć do rozwiniętych regionów przemysłowych w Polsce. Regularne połączenie na trasie Kowno-Sławków zapewniliśmy zaledwie sześć miesięcy po pierwszych przejazdach czarterowych. Kontynuujemy dywersyfikację naszych usług w kierunku zachodnim i staramy się zapewnić naszym partnerom i klientom więcej możliwości korzystania z „zielonych” tras. Dlatego dodajemy do koszyka naszych usług zrównoważone połączenie logistyczne z Warszawą.

Oczekujemy, że regularne kursy i szersza geografia przewozów towarowych zachęcą jeszcze większą liczbę klientów do transportu towarów koleją, a tym samym przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i ograniczenia wpływu branży logistycznej na środowisko” – mówi Egle Šime, prezes LTG Cargo.

Spółka LTG Cargo będzie operatorem intermodalnych przewozów towarowych zarówno na Litwie, jak i w Polsce. Będzie można przewieźć do 42 kontenerów i 90 TEU ładunku (TEU – 20-stopowy ekwiwalent jednostki kontenerowej) za jednym przejazdem.

Zlokalizowany w pobliżu Katowic terminal Sławków jest ważnym polskim węzłem kolejowym, na którym łączą się linie kolejowe normalnotorowe i szerokotorowe między Litwą a Polską oraz Ukrainą i Polską. Z tego terminalu regularnie kursują również pociągi towarowe do Schwarzheide w Niemczech, Maddaloni we Włoszech, portu Koper w Słowenii i portu Gdańsk w Polsce.

Klienci Spółki, przewożący towary na tej i innych trasach intermodalnych, mogą od teraz skorzystać z „Kalkulatora Zielonych Kilometrów”, aby samodzielnie obliczyć, o ile zmniejszy się emisja CO2 dzięki temu rodzajowi transportu w porównaniu z transportem drogowym.

Pruszkowski Metrans Terminal znajduje się w pobliżu stolicy Polski, Warszawy i jest częścią europejskiego korytarza transportowego łączącego koleją kraje od Finlandii po Włochy. Pozwala na rozszerzenie operacji o codzienne połączenia do Niemiec (port Bremerhaven, Hamburg i Duisburg), Chorwacji (Rijeka) i Słowenii (Koper).

LTG Cargo i spółki zależne Grupy LTG prowadzą obecnie aktywne działania dywersyfikacyjne na Zachód. Ładunki intermodalne przewożone są cztery razy w tygodniu (w obie strony) z Litwy do Duisburga w Niemczech. Spółka świadczy również klientom litewskim konkurencyjne usługi transportowe oraz przewozi produkty rolne i naftowe między Litwą a Ukrainą.