Porozmawiajmy

Aktualności

Trasa Intermodalna: Sławków-Kowno – optymalny transport towarów między Polską a Litwą

2024-02-12

Transport kontenerowy jest najtańszym i najbardziej przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Przy organizacji przewozu ładunków ciężkich i wielkogabarytowych, metoda ta zapewnia korzystną cenę, która jest niezmienna w czasie oraz bezpieczeństwo. Przewozy są wolne od kolejek transportowych oraz czynników ludzkich.

Ta innowacyjna usługa umożliwia efektywny przewóz kontenerów między Europą Środkową, krajami bałtyckimi a Europą Północą.

Euroterminal Sławków, położony niedaleko Katowic, stanowi kluczowy węzeł w polskiej sieci kolei szerokotorowych. To stąd regularnie odjeżdżają pociągi towarowe do Schwarzheide w Niemczech, Maddaloni we Włoszech, Kopru w Słowenii oraz Gdańska w Polsce.

Z drugiej strony, Kowno jest jednym z głównych miast Litwy. Kowieński Terminal Intermodalny umożliwia klientom przewozy do Wilna i portu w Kłajpedzie, a także do innych krajów nadbałtyckich i Europy Północnej.

Dodatkowo, Pruszkowski „Metrans Terminal”, położony w pobliżu Warszawy, jest częścią europejskiego korytarza transportowego, łączącego kraje od Finlandii po Włochy. To stąd codziennie kursują pociągi do Niemiec (porty Bremerhaven, Hamburg i Duisburg), Chorwacji (Rijeka) i Słowenii (Koper).

Zalety tej nowej trasy intermodalnej obejmują:

  • Przewóz polskich ładunków na Litwę i Śląsk: Sławków, będący silnie zurbanizowanym regionem z dużą ilością firm i przemysłu, staje się strategicznym punktem przewozu.
  • Dodatkowe trasy dla klientów z krajów bałtyckich: Kowno otwiera przed nimi możliwość dalszych połączeń w stronę Śląska i Europy.
  • Optymalizacja kosztów i czasu transportu: Wybór optymalnej trasy, uwzględniającej wydajność paliwową, towarową i czasową, przyczynia się do obniżenia kosztów.
  • Zrównoważony rozwój: Przewóz intermodalny jest przyjazny dla środowiska, a przejście z transportu ciężarowego na ten typ przewozu może zmniejszyć emisję CO2.
  • Bezpieczeństwo ładunku: Wykorzystanie kolei zapewnia stały nadzór nad ładunkiem i nieprzerwany ruch pociągów. Kolej jest mniej podatna na wypadki, które często występują w transporcie drogowym.
  • Mniejsze ryzyko uszkodzeń ładunku: Transport w kontenerach zmniejsza szanse na wystąpienie uszkodzeń ładunku.
  • Redukcja zatłoczenia na drogach: Wykorzystanie transportu kolejowego przyczynia się do zmniejszenia zatłoczenia na drogach.

Ta nowa trasa to krok w kierunku bardziej efektywnego, bezpiecznego i ekologicznego transportu towarów między Polską a Litwą.

Skontaktuj się z nami [email protected], +48 22 103 38 15.