Porozmawiajmy

Aktualności

LTG Cargo Polska zawarła porozumienie z PKP Cargo w sprawie powołania spółki zależnej

2021-03-22

17 września 2020 r. z udziałem premierów Polski i Litwy podpisano porozumienie o powołaniu wspólnej spółki transportowej, której celem jest oferowanie litewskim i polskim przedsiębiorcom jeszcze bardziej konkurencyjnych usług przewozu ładunków.

Porozumienie o powołaniu wspólnego przedsiębiorstwa przewozów intermodalnych zostało zawarte pomiędzy polskim operatorem kolejowych przewozów towarowych PKP CARGO S.A. oraz LTG Cargo Polska, spółką zależną „LTG Cargo“ w Polsce.

„Strategia Grupy LTG przewiduje ambitne cele poza granicami Litwy. Cieszę się, że nabierają wyraźnych kształtów i niebawem będziemy liczyć pierwsze tony ładunków poza terytorium Litwy. Partnerstwo z liderem rynku PKP Cargo jest najlepszym narzędziem do osiągnięcia tego celu – jestem wdzięczny partnerom za zaufanie i życzę spółce joint venture znakomitych wyników”- powiedział prezes LTG Mantas Bartuška.

Spółka joint venture będzie zajmować się przede wszystkim przewozami intermodalnymi między Litwą a Polską, a także oferować usługi transportu ładunków do terminali towarowych w Niemczech i północnych Włoszech. Na wielką uwagę w rozwoju zasługuje transport naczep i kontenerów.

Transport intermodalny, który łączy kilka rodzajów transportu, nie tylko redukuje koszty logistyczne biznesu, ale także zmniejsza zanieczyszczenie środowiska, zatory komunikacyjne, hałas, liczbę wypadków drogowych i łagodzi inne negatywne skutki transportu drogowego dla środowiska. Transport kolejowy emituje 3 razy mniej CO2 niż transport drogowy, ponadto przekłada się również na mniejszą liczbę wypadków drogowych. Każdego roku między Litwą a Polską przewozi się około 24 mln ton ładunków, z czego – tylko 0,6 mln koleją, a granicę państw co roku przekracza około 1,8 mln ciężarówek.