Let’s communicate

Przewóz naczep

Transport naczep samochodowych koleją to atrakcyjny sposób transportu, który gwarantuje szybki i niezawodny transport towarowy dla wszystkich uczestników łańcucha logistycznego oraz wzmacnia zalety każdego z zaangażowanych rodzajów transportu: kolej – ekonomiczna i przyjazna dla środowiska w długodystansowym transporcie towarowym, transport drogowy – elastyczny w dostawach „od drzwi do drzwi”.

W jaki sposób są transportowane naczepy koleją?

Naczepy ciągnikowe, przy użyciu specjalnego sprzętu, są bezpiecznie ustawiane na platformach kolejowych, a po zakończeniu przejazdu koleją w terminalach intermodalnych zostają z powrotem przeniesione na ciągniki w celu wykonania usługi „ostatniej mili”, czyli dostarczenia towaru do drzwi klienta.

Trasa usługi

Z/do Kowna (Litwa) – Tilburg (Holandia)

Korzyści kolejowego transportu naczep dla społeczeństwa i klientów

Migawki z próbnego przewozu naczep na trasie Duisburg (Niemcy) – Kowno (Litwa).

Formularz zapytania o usługi transportu naczep.