Porozmawiajmy

Zgłoś naruszenie

  Imię, Nazwisko

  Numer telefonu *

  Adres e-mail *

  Wiadomość *

  Prosimy o poinformowanie o podjętych działaniach i decyzjach: *

  * Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

  LTG Cargo Polska Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z zasadą zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji, co oznacza, że ​​spółka nie toleruje żadnej formy korupcji (konflikty interesów, przekupstwo, nadużycie stanowiska, nielegalne przyjmowanie prezentów itp.). Spółka działa odpowiedzialnie, przejrzyście, rzetelnie i niezawodnie.

  Spółka w swojej działalności kieruje się Polityką Antykorupcyjną obowiązującą w grupie kapitałowej spółki macierzystej AB Lietuvos Geležinkeliai (LTG), która określa główne cele, zasady i działania, jakie należy podjąć w celu przeciwdziałania korupcji w grupie kapitałowej. W swojej codziennej działalności pracownicy Spółki przestrzegają zasad etycznych zawartych w Kodeksie Etyki Pracowników w komunikacji między sobą oraz z innymi osobami. Od partnerów biznesowych spółki oczekuje się również przejrzystych i rzetelnych działań, i te oczekiwania zostały określone w Kodeksie Postępowania Dostawcy.

  Polityka antykorupcyjna

  Kodeks Etyki Pracowników

  Kodeks Postępowania Dostawcy

  Spółka wdraża środki zapobiegania korupcji, które są realizowane na poziomie grupy kapitałowej AB Lietuvos Geležinkeliai (LTG). Środki te są dostępne tutaj

  Propozycje na temat środków antykorupcyjnych w spółce można składać za pośrednictwem ustalonych kanałów Infolinii Zaufania o czynie zabronionym w trakcie popełnienia, popełnionym lub planowanym do popełnienia w spółce, ewentualnych działaniach niezgodnych z prawem lub zaniechaniach pracowników, nadużyciu stanowiska lub innych działaniach wskazujących na czyn zabroniony o charakterze korupcyjnym:

  Zgłoszenia otrzymane przez Infolinię Zaufania są rozpatrywane przez pracowników wyznaczonych przez Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem spółki AB Lietuvos Geležinkeliai (LTG). Zgłoszenia są rozpatrywane w ciągu 20 dni roboczych od ich otrzymania.

  Zgłoszenie może złożyć dowolna osoba anonimowo, tj. bez podawania swojego imienia i / lub danych kontaktowych. Jeżeli jednak zostaną podane dane kontaktowe oraz fakt, że dana osoba chce być poinformowana o wynikach dochodzenia, zgłaszający zostanie należycie poinformowany o wyniku dochodzenia i podjętych decyzjach.

  Grupa LTG zapewnia poufność zgłaszającemu i przekazanych przez niego danych, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w aktach prawnych.